Transaction 3JuEUPB3qPS7L4wLcrdgwCMBAU8WNKbXJNtCaPmP5z1KXPVXPS2AWP
Fee Nanos 288
Total Input Nanos 1305064987
Total Output Nanos 1305064699
Transaction Index In Block 1
Transaction Type BASIC_TRANSFER
Inputs
[
 {
  "Index": 0,
  "TransactionIDBase58Check": "3JuETftfQohcovQnDLdAasvXUAMdcP2YuY6Q2GXQ88cXF8F2aV3npc"
 }
]
Outputs
[
 {
  "AmountNanos": 50000,
  "PublicKeyBase58Check": "BC1YLgkzPuD8BCbyVgj9gznHgVkaNVHL42bC9PWaGKxvTsQkG9BJoVR"
 },
 {
  "AmountNanos": 1305014699,
  "PublicKeyBase58Check": "BC1YLicf3ypYKbbWnNQ2F7tsRJfPbJDHHrRwwZaQpCvUWutrN57J1iE"
 }
]
Transaction Metadata
{
 "TxnType": "BASIC_TRANSFER",
 "TxnOutputs": [
  {
   "PublicKey": "Ao9R/L9Ra8gyZTG71awjR2rpjhPdmB2NIh8QArGlXxCU",
   "AmountNanos": 50000
  },
  {
   "PublicKey": "A4PKStXbLgy/3TAOMan/4vRiyy9/BNOy9kiFkfzNkAEK",
   "AmountNanos": 1305014699
  }
 ],
 "BlockHashHex": "000000000000170c708cb43e30082f4eb35ad4b875363125a6cad615f21046d7",
 "TxnIndexInBlock": 1,
 "AffectedPublicKeys": [
  {
   "Metadata": "BasicTransferOutput",
   "PublicKeyBase58Check": "BC1YLgkzPuD8BCbyVgj9gznHgVkaNVHL42bC9PWaGKxvTsQkG9BJoVR"
  },
  {
   "Metadata": "BasicTransferOutput",
   "PublicKeyBase58Check": "BC1YLicf3ypYKbbWnNQ2F7tsRJfPbJDHHrRwwZaQpCvUWutrN57J1iE"
  }
 ],
 "BasicTransferTxindexMetadata": {
  "UtxoOps": [
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      122,
      226,
      170,
      169,
      70,
      45,
      245,
      178,
      89,
      236,
      121,
      251,
      40,
      235,
      171,
      170,
      122,
      15,
      104,
      151,
      140,
      170,
      89,
      11,
      78,
      13,
      205,
      71,
      39,
      165,
      199,
      145
     ],
     "Index": 0
    },
    "Type": 1,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       122,
       226,
       170,
       169,
       70,
       45,
       245,
       178,
       89,
       236,
       121,
       251,
       40,
       235,
       171,
       170,
       122,
       15,
       104,
       151,
       140,
       170,
       89,
       11,
       78,
       13,
       205,
       71,
       39,
       165,
       199,
       145
      ],
      "Index": 0
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "A4PKStXbLgy/3TAOMan/4vRiyy9/BNOy9kiFkfzNkAEK",
     "AmountNanos": 1305064987,
     "BlockHeight": 80325
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      216,
      159,
      88,
      165,
      68,
      91,
      216,
      59,
      111,
      164,
      80,
      58,
      120,
      85,
      53,
      63,
      6,
      94,
      8,
      2,
      98,
      145,
      202,
      221,
      122,
      36,
      19,
      36,
      139,
      70,
      211,
      14
     ],
     "Index": 0
    },
    "Type": 0,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       216,
       159,
       88,
       165,
       68,
       91,
       216,
       59,
       111,
       164,
       80,
       58,
       120,
       85,
       53,
       63,
       6,
       94,
       8,
       2,
       98,
       145,
       202,
       221,
       122,
       36,
       19,
       36,
       139,
       70,
       211,
       14
      ],
      "Index": 0
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "Ao9R/L9Ra8gyZTG71awjR2rpjhPdmB2NIh8QArGlXxCU",
     "AmountNanos": 50000,
     "BlockHeight": 80326
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      216,
      159,
      88,
      165,
      68,
      91,
      216,
      59,
      111,
      164,
      80,
      58,
      120,
      85,
      53,
      63,
      6,
      94,
      8,
      2,
      98,
      145,
      202,
      221,
      122,
      36,
      19,
      36,
      139,
      70,
      211,
      14
     ],
     "Index": 1
    },
    "Type": 0,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       216,
       159,
       88,
       165,
       68,
       91,
       216,
       59,
       111,
       164,
       80,
       58,
       120,
       85,
       53,
       63,
       6,
       94,
       8,
       2,
       98,
       145,
       202,
       221,
       122,
       36,
       19,
       36,
       139,
       70,
       211,
       14
      ],
      "Index": 1
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "A4PKStXbLgy/3TAOMan/4vRiyy9/BNOy9kiFkfzNkAEK",
     "AmountNanos": 1305014699,
     "BlockHeight": 80326
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": null,
    "Type": 19,
    "Entry": null,
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": {
     "Body": "eyJCb2R5IjoiVGhlIGVudHJhbmNlIG9mIGEgbXlzdGVyaW91cyBsb29raW5nIGNhdmUgY292ZXJlZCBpbiBpY2UgaW4gdGhlIEJhbGthbiBNb3VudGFpbnMuICBJdCBmZWx0IGxpa2UgYSBpbiByZWFsIGxpZmUgdmlkZW8gZ2FtZSBsb2NhdGlvbi4gUGhvdG9ncmFwaGVkIGJ5IFpPUkFOLiAiLCJJbWFnZVVSTHMiOlsiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuZGVzby5vcmcvNjNkZDdmMzZmZmMwZmE2NDUwNTkzMGMzMGI2NzRjMDBhZGI3YTczMGJkMjM5MjI5MTQ1NTAxNjlmNTIzZDkwMy53ZWJwIl19",
     "IsNFT": false,
     "IsHidden": false,
     "IsPinned": false,
     "PostHash": [
      131,
      129,
      133,
      29,
      78,
      67,
      89,
      64,
      234,
      56,
      153,
      236,
      30,
      90,
      121,
      183,
      61,
      235,
      250,
      44,
      183,
      187,
      44,
      32,
      236,
      91,
      145,
      227,
      202,
      140,
      29,
      204
     ],
     "LikeCount": 15,
     "RepostCount": 0,
     "CommentCount": 3,
     "DiamondCount": 9,
     "NumNFTCopies": 0,
     "HasUnlockable": false,
     "ParentStakeID": null,
     "PostExtraData": {
     },
     "IsQuotedRepost": false,
     "TimestampNanos": 1637390305871736541,
     "PosterPublicKey": "Ao9R/L9Ra8gyZTG71awjR2rpjhPdmB2NIh8QArGlXxCU",
     "QuoteRepostCount": 0,
     "RepostedPostHash": null,
     "CreatorBasisPoints": 1000,
     "NumNFTCopiesBurned": 0,
     "NumNFTCopiesForSale": 0,
     "ConfirmationBlockHeight": 79532,
     "StakeMultipleBasisPoints": 12500,
     "NFTRoyaltyToCoinBasisPoints": 0,
     "NFTRoyaltyToCreatorBasisPoints": 0
    },
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   }
  ],
  "FeeNanos": 288,
  "PostHashHex": "8381851d4e435940ea3899ec1e5a79b73debfa2cb7bb2c20ec5b91e3ca8c1dcc",
  "UtxoOpsDump": "",
  "DiamondLevel": 1,
  "TotalInputNanos": 1305064987,
  "TotalOutputNanos": 1305064699
 },
 "TransactorPublicKeyBase58Check": "BC1YLicf3ypYKbbWnNQ2F7tsRJfPbJDHHrRwwZaQpCvUWutrN57J1iE"
}