Transaction 3JuEUK9Aco6uTWNBdf6HcGTA8s5uutfBytdVifE9YYBn3mkYJYQfiw
Fee Nanos 288
Total Input Nanos 1449268
Total Output Nanos 1448980
Transaction Index In Block 32
Transaction Type BASIC_TRANSFER
Inputs
[
 {
  "Index": 1,
  "TransactionIDBase58Check": "3JuEU2hLfqfunwJJ4KvG3vwLRf8xRkwBQ59sLYM3donvj791jQXdtU"
 }
]
Outputs
[
 {
  "AmountNanos": 500000,
  "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhFjF9RXnpQitSLX4DytEgFFesfRFBBqq3FCBZ4YzJhTRmF39dt"
 },
 {
  "AmountNanos": 948980,
  "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhEgiRba6pKAbvTAMUwvscW3F65VHgEazixoWXEbWjKU8ybLJJa"
 }
]
Transaction Metadata
{
 "TxnType": "BASIC_TRANSFER",
 "TxnOutputs": [
  {
   "PublicKey": "AtCTPmwNtoLCSmLAZWfX8MrMx1kAojje74tuTgh8BpmK",
   "AmountNanos": 500000
  },
  {
   "PublicKey": "As40nKofq9OJzgp3VDH/gPfNirmA07fmNDZ5nJq6B8MG",
   "AmountNanos": 948980
  }
 ],
 "BlockHashHex": "0000000000003ef1214aafe517b294ddbfc9bfd0d88af394558d3637f5718c48",
 "TxnIndexInBlock": 32,
 "AffectedPublicKeys": [
  {
   "Metadata": "BasicTransferOutput",
   "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhFjF9RXnpQitSLX4DytEgFFesfRFBBqq3FCBZ4YzJhTRmF39dt"
  },
  {
   "Metadata": "BasicTransferOutput",
   "PublicKeyBase58Check": "BC1YLhEgiRba6pKAbvTAMUwvscW3F65VHgEazixoWXEbWjKU8ybLJJa"
  }
 ],
 "BasicTransferTxindexMetadata": {
  "UtxoOps": [
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      170,
      32,
      13,
      39,
      67,
      44,
      102,
      74,
      213,
      121,
      143,
      255,
      169,
      141,
      184,
      216,
      196,
      43,
      108,
      80,
      14,
      75,
      166,
      196,
      54,
      12,
      18,
      162,
      98,
      201,
      68,
      59
     ],
     "Index": 1
    },
    "Type": 1,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       170,
       32,
       13,
       39,
       67,
       44,
       102,
       74,
       213,
       121,
       143,
       255,
       169,
       141,
       184,
       216,
       196,
       43,
       108,
       80,
       14,
       75,
       166,
       196,
       54,
       12,
       18,
       162,
       98,
       201,
       68,
       59
      ],
      "Index": 1
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "As40nKofq9OJzgp3VDH/gPfNirmA07fmNDZ5nJq6B8MG",
     "AmountNanos": 1449268,
     "BlockHeight": 68932
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      207,
      119,
      91,
      95,
      246,
      179,
      40,
      87,
      59,
      83,
      38,
      173,
      215,
      52,
      250,
      4,
      142,
      231,
      17,
      172,
      86,
      179,
      252,
      172,
      59,
      66,
      188,
      104,
      135,
      113,
      163,
      47
     ],
     "Index": 0
    },
    "Type": 0,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       207,
       119,
       91,
       95,
       246,
       179,
       40,
       87,
       59,
       83,
       38,
       173,
       215,
       52,
       250,
       4,
       142,
       231,
       17,
       172,
       86,
       179,
       252,
       172,
       59,
       66,
       188,
       104,
       135,
       113,
       163,
       47
      ],
      "Index": 0
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "AtCTPmwNtoLCSmLAZWfX8MrMx1kAojje74tuTgh8BpmK",
     "AmountNanos": 500000,
     "BlockHeight": 68934
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": {
     "TxID": [
      207,
      119,
      91,
      95,
      246,
      179,
      40,
      87,
      59,
      83,
      38,
      173,
      215,
      52,
      250,
      4,
      142,
      231,
      17,
      172,
      86,
      179,
      252,
      172,
      59,
      66,
      188,
      104,
      135,
      113,
      163,
      47
     ],
     "Index": 1
    },
    "Type": 0,
    "Entry": {
     "UtxoKey": {
      "TxID": [
       207,
       119,
       91,
       95,
       246,
       179,
       40,
       87,
       59,
       83,
       38,
       173,
       215,
       52,
       250,
       4,
       142,
       231,
       17,
       172,
       86,
       179,
       252,
       172,
       59,
       66,
       188,
       104,
       135,
       113,
       163,
       47
      ],
      "Index": 1
     },
     "UtxoType": 0,
     "PublicKey": "As40nKofq9OJzgp3VDH/gPfNirmA07fmNDZ5nJq6B8MG",
     "AmountNanos": 948980,
     "BlockHeight": 68934
    },
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": null,
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   },
   {
    "Key": null,
    "Type": 19,
    "Entry": null,
    "PrevNFTEntry": null,
    "PrevCoinEntry": null,
    "PrevLikeCount": 0,
    "PrevLikeEntry": null,
    "PrevPostEntry": {
     "Body": "eyJCb2R5IjoiR3JlYXQgcHJvZ3Jlc3MgWm9yZG9uLiBUaGUgVUkgbG9va3Mgd29uZGVyZnVsLiBUaGlzIHdpbGwgZGVmaW5pdGVseSBzdXBwb3J0IHRoZSB1c2VyIG9uYm9hcmRpbmcgYW5kIGRlbGl2ZXIgdGhlbSBhIGdyZWF0IERlU28gZXhwZXJpZW5jZVxuXG5JIGhvcGUgeW91IGRvbid0IG1pbmQgd2UgYXJlIGFscmVhZHkgdXNpbmcgeW91ciBwcm9ncmVzcy4gXG5cbkBkZXNvY2lhbG5sIGlzIGEgcHJvamVjdCBmb2N1c2VkIG9uIHRoZSBEdXRjaCBjb21tdW5pdHkgKGEgdHJ1ZSBjb3VudHJ5L2xhbmd1YWdlIHNpdGUgYXMgcGVyIERlU28gdmlzaW9uKS4gV2UgYWxyZWFkeSBlbmFibGVkIHlvdXIgRkUgb24gb3VyIG5vZGUgYW5kIHB1c2hlZCBpdCB0byBvdXIgQUNDIGVudmlyb25tZW50IChodHRwczovL3d3dy5iaXRjbG91dGVuZ2luZWVyLmNvbSkgaW5jbHVkaW5nIHNvbWUgZS5nLiBsYW5ndWFnZSBjaGFuZ2VzLiBPbmNlIHRlc3RlZCwgd2Ugd2lsbCBkZXBsb3kgaXQgdG8gaHR0cHM6Ly93d3cuZGVzb2NpYWwubmwpLiBJIGhvcGUgeW91IGxpa2UgdXMgYnVpZGxpbmcgYWxvbmdzaWRlIHdpdGggeW91IiwiSW1hZ2VVUkxzIjpbImh0dHBzOi8vaW1hZ2VzLmJpdGNsb3V0LmNvbS8wYjEyYTdlYTYyODViNGI2ZjhiNzRiZmNjODFlMGIyMGQ3MTk0NTQzZTZmODIzMGQxNDk3OTA5YjlkMDgwYjI0LndlYnAiXX0=",
     "IsNFT": false,
     "IsHidden": false,
     "IsPinned": false,
     "PostHash": [
      1,
      24,
      217,
      120,
      152,
      99,
      85,
      74,
      58,
      188,
      9,
      5,
      181,
      211,
      248,
      85,
      217,
      144,
      145,
      35,
      125,
      152,
      177,
      195,
      83,
      112,
      69,
      114,
      18,
      71,
      242,
      148
     ],
     "LikeCount": 5,
     "RepostCount": 0,
     "CommentCount": 0,
     "DiamondCount": 1,
     "NumNFTCopies": 0,
     "HasUnlockable": false,
     "ParentStakeID": null,
     "PostExtraData": {
     },
     "IsQuotedRepost": true,
     "TimestampNanos": 1634189192645522700,
     "PosterPublicKey": "AtCTPmwNtoLCSmLAZWfX8MrMx1kAojje74tuTgh8BpmK",
     "QuoteRepostCount": 0,
     "RepostedPostHash": [
      248,
      234,
      48,
      94,
      100,
      163,
      233,
      153,
      102,
      136,
      162,
      177,
      35,
      33,
      64,
      119,
      215,
      82,
      251,
      203,
      235,
      223,
      168,
      53,
      88,
      231,
      45,
      61,
      175,
      46,
      147,
      244
     ],
     "CreatorBasisPoints": 1000,
     "NumNFTCopiesBurned": 0,
     "NumNFTCopiesForSale": 0,
     "ConfirmationBlockHeight": 68929,
     "StakeMultipleBasisPoints": 12500,
     "NFTRoyaltyToCoinBasisPoints": 0,
     "NFTRoyaltyToCreatorBasisPoints": 0
    },
    "PrevNFTBidEntry": null,
    "PrevRepostCount": 0,
    "PrevRepostEntry": null,
    "PrevDiamondEntry": null,
    "PrevProfileEntry": null,
    "NFTPaymentUtxoKeys": null,
    "PrevNanosPurchased": 0,
    "NFTSpentUtxoEntries": null,
    "PrevDerivedKeyEntry": null,
    "PrevParentPostEntry": null,
    "DeletedNFTBidEntries": null,
    "FounderRewardUtxoKey": null,
    "PrevGlobalParamsEntry": null,
    "PrevRepostedPostEntry": null,
    "PrevSenderBalanceEntry": null,
    "PrevUSDCentsPerBitcoin": 0,
    "PrevCreatorBalanceEntry": null,
    "PrevForbiddenPubKeyEntry": null,
    "PrevGrandparentPostEntry": null,
    "PrevReceiverBalanceEntry": null,
    "PrevAcceptedNFTBidEntries": null,
    "PrevTransactorBalanceEntry": null
   }
  ],
  "FeeNanos": 288,
  "PostHashHex": "0118d9789863554a3abc0905b5d3f855d99091237d98b1c3537045721247f294",
  "UtxoOpsDump": "",
  "DiamondLevel": 2,
  "TotalInputNanos": 1449268,
  "TotalOutputNanos": 1448980
 },
 "TransactorPublicKeyBase58Check": "BC1YLhEgiRba6pKAbvTAMUwvscW3F65VHgEazixoWXEbWjKU8ybLJJa"
}